Stichting Fietsexamen Hoorn organiseerd het VVN Praktisch Verkeersexamen voor alle basischolen in de gemeente Hoorn en omstreken.

Fietsexamen

Bezoek onze socials voor het laatste nieuws en informatie

Examendagen voor 2023

Op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 mei 2023 wordt het praktisch verkeersexamen van 2023 georganiseerd op het parkeerterrein op de Holenweg in Hoorn. Op vrijdag 2 juni is het herexamen.

De opgave voor het examen is gesloten. Aan de hand van de opgaves wordt er nu een planning opgesteld. Mocht een school zich evengoed willen opgeven, dan wordt verzocht contact op te nemen met de organisatie via info@fietsexamenhoorn.nl

Informatiedagen 2023

Op 16 mei 2023 wordt er om 20:00 op basisschool de Pontonnier een informatie-avond voor de vrijwillers georganiseerd.

Op deze avond wordt de nieuwe controlepost-app van VVN en de route besproken. Het zou fijn zijn als alle personen die op een controlepost komen te staan aanwezig zijn. Dan kunnen we meteen de codes voor het examen delen zodat de controleposten startklaar zijn op de dag zelf.

Fietscontrole

Fietscontole

Om mee te mogen doen aan het examen moeten de kinderen een deugdelijke fiets hebben. De fietsen moeten voldoen aan de eisen die VVN heeft opgesteld. Van te voren wordt aan scholen gevraagd om de fiets alvast te controleren. Dit scheelt veel tijd op de examendagen zelf en zo hebben ouders ook de tijd om eventuele reparaties uit te voeren.

Fietscontole punten

Sindskort werken we samen met Gratis Fietsjes Actie voor MINIMA van Jan & Lida. Zij willen leerlingen die niet mee kunnen doen aan het fietsexamen omdat ze door financiele omstandigheden geen fiets hebben, proberen aan een fiets te helpen.

Fietscontole punten

Via de onderstaande knop kan je vinden waar je fiets aan moet voldoen en hoe je thuis op een leuke manier kan controleren of je fiets in orde is.

Fietsroute

Na ruim 30 jaar is er een gehele nieuwe route uitgestippeld met nieuwe uitdagingen die de kinderen onderweg naar het voortgezet onderwijs ook dagelijks tegen gaan komen. Zoals verkeerslichten, rotondes en fietspaden met éénrichtingsverkeer.

Om teleurstellingen bij de kinderen te voorkomen is uit het verleden gebleken dat oefenen noodzakelijk is! Probeer zeker 3 keer de route te fietsen zodat het kind niet voor verrassingen komt te staan of verdwaalt. Voorheen was er een motoragent beschikbaar die kon assisteren, maar dat is steeds lastiger te regelen.

In de onderstaande interactive kaart is de route online te bekijken. Op de kaart staan de start- en eindlocatie en de controleposten weergegeven. Onder de kaart is deze ook te downloaden.

Hulp van ouders\vrijwilligers

Verkeersouder

Tijdens de examendagen is er hulp nodig om op de controleposten te beoordelen of de kinderen zich aan de verkeersregels houden, maar op de verzamelplaats is hulp welkom. Om ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn voor de controleposten, vragen we aan de deelnemende scholen om zoveel mogelijk ouders, grootouders en andere vrijwilligers te vragen om mee te helpen.

Het aankomende examen in 2023 gaan we voor het eerst gebruik maken van de VVN Examenapp. Via een telefoon kan de vrijwilliger op de controlepost eenvoudig via de app aangeven welk startnummer een fout heeft gemaakt en met name welke fout(en). Aan de hand van het aantal fouten wat een kind mag maken kan de app eenvoudig aan de organisatie en de scholen aangeven welk kind geslaagd is of niet. Het grote voordeel is dat er geen papieren formulieren heen en weer gebracht hoeven te worden.

Via de onderstaande knop kunnen de deelnemende scholen ouders\vrijwilligers inschrijven.

Mocht je het leuk vinden om mee te helpen als vrijwilliger op de startlocatie of langs de route, dan kan je eenvoudig contact met ons opnemen of je inschrijven via Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Iedereen is van harte welkom!

Over de organisatie

Verkeersouder

Sinds 13 april 2023 is de organisatie ondergebracht bij de Stiching Fietsexamen Hoorn.

Het bestuur bestaat uit:
- Voorzitter: Niels Olie
- Penningmeester: Rosanne Kuipers-van Heerikhuize
- Secretaris: Saskia Lambeek-Tepe

Naast het bestuur helpen er vanuit het onderwijs mee:
- Suzan Neefjes Blomsma
- Jeroen Lanjouw

Vanuit de gemeente Hoorn is er een verkeerskundige aangesloten.

Frequently Asked Questions

Als organisatie proberen we zo veel mogelijk en duidelijk te communiceren over wat de regels zijn en proberen we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de meest voorkomende vragen. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 • Langs de route staan controleposten waar volgens de richtlijnen van VVN gelet wordt:

  • Oplettendheid, kijkt het kind om zich heen als het aan komt fietsen.
  • Voorrang verlenen op de juiste manier.
  • Op de juiste plaats van de weg fietsen. Zoveel mogelijk rechts aanhouden, voorsorteren.
  • Duidelijk richting aangeven. Hand uitsteken voordat je afslaat.

 • Een kind is meteen gezakt bij:

  • Rijden door rood licht.
  • Oversteken zonder te kijken.
  • Grote voorrangsfouten.
  • Roekeloos rijgedrag.

 • Op het moment dat een kind deelneemt aan het verkeer moet de fiets eigenlijk altijd in orde zijn. Dit is de verantwoordelijkheid die ouders hebben. Voor aanvang van het examen worden fietsen gecontroleerd of deze degelijk zijn en in ieder geval een fietsbel en werkende remmen hebben. Als hier niet aan is voldaan mag een kind niet meedoen.

  Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we scholen en ouders om kritisch naar de fiets van het kind te kijken. Als er twijfel is kan er van te voren contact op worden genomen met de organisatie. In het ergste geval zal school of de ouder voor een vervangende fiets moeten zorgen of het kind niet mee moeten laten doen aan het examen.

 • Het is de bedoeling dat de kinderen op hun eigen fiets meedoen aan het examen. Mocht het niet kunnen dan zou het kind op een vervangende fiets van een klasgenoot kunnen fietsen.

  Let op! Over de route doen kinderen ongeveer 20 minuten en elke 30 seconden start een kind. Dit betekend dat er altijd 40 kinderen onderweg zijn. Ook moeten de kinderen op volgorde van schoolopgave starten. Het is hierdoor lastig om een fiets te lenen van iemand uit dezelfde klas.

  Het advies is om contact op te nemen met de organisatie als een kind een fiets van een klasgenoot moet lenen. Het liefst voordat de examendagen beginnen.

 • Op de examendagen wordt met routeborden d.m.v. een pijl weergegeven welke richting het kind op moet gaan. Als organisatie mogen we volgens de vergunning deze routeborden niet permanent laten hangen. Aan het begin van de examendagen worden de routeborden opgehangen en aan het einde weer verwijderd. Hieronder is te zien hoe zo'n routebord eruit ziet en voor de start wordt dit ook aan de kinderen getoond.

 • Zodra scholen en vrijwilligers zich hebben aangemeld, wordt er een informatiepakket aangeboden die via een link op onze Google Drive beschikbaar wordt gesteld. Voorheen werd het op de website getoond maar dit bleek lastig te onderhouden en gaf alleen maar verwarringen.

 • Voor het uitvoeren van het examen worden contactgegevens gebruikt om te kunnen communiceren met leerkrachten en hulpouders voor aanvang van het examen en op de examendag zelf. Na het examen worden alle contact- en persoonsgegevens van leerkrachten en hulpouders verwijerd. De directe contactgegevens van scholen worden 1 jaar bewaard om na het examen contact te kunnen leggen over het volgende examenmoment. Contactgegevens van buiten de organisatie worden niet aan derden verspreid. Daarom worden er ook geen cookies toegepast op deze website.

  Hulpouders langs de route worden toegevoegd in een Whatsapp-groep om direct contact te kunnen hebben met elkaar. Na de examendag worden de groepen opgeheven.

  Als organisatie krijgen we van kinderen alleen de voornamen door van school. Deze namen worden voor de controleposten gekoppeld aan een startnummer. De hulpposten zien alleen het startnummer en beoordelen deze. Na het examen zijn de namen van de kinderen alleen voor de school nog inzichterlijk.

Contact

Voor algemene vragen over het pratisch verkeersexamen, de route en andere zaken die niet in de FAQ zijn beschreven, kan contact worden opgenomen met de organisatie op de onderstaande contactgegevens. We proberen zo snel mogelijk te beantwoorden, maar omdat we allemaal vrijwilligers zijn kan het soms een paar dagen duren voordat we reageren.

Telefoon:

beschikbaar op examendag